Warning: include(ie6warning.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /kobiety-bytom/templates/as002031/index.php on line 42

Warning: include(ie6warning.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /kobiety-bytom/templates/as002031/index.php on line 42

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php53/lib/pear') in /kobiety-bytom/templates/as002031/index.php on line 42

Sprawozdania z działalności - 2004 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych za rok 2004

  1. Rejestracja w Sądzie Gospodarczym w Katowicach. Otrzymanie numeru KRS (26.10.2004 r.).
  2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
  3. Otrzymanie numeru REGON i NIP, założenie konta w banku PKO BP.  
  4. Organizacja koncertu inaugurującego działalność Ligi w Operze Śląskiej w dniu 27 listopada 2004 r. pod nazwą „Mistrz i Uczeń”.
  5. Uchwała Zarządu w sprawie przekazania na rzecz bytomskiej Szkoły Muzycznej kwoty 5.000 zł na zakup harfy.  
  6. Podpisanie umowy z Urzędem Miejskim o użyczenie pomieszczeń Biura Promocji na siedzibę Ligi. Opłata za wynajem wynosi 36,60 zł miesięcznie.  
  7. Opracowanie i zatwierdzenie regulaminu dla projektu „Bytomianka Roku” .
  8. Złożenie projektu „Bytomianka Roku” na konkurs otwarty dla projektów organizacji pozarządowych, organizowany przez UM w Bytomiu (19.11.2004 r.).  
  9. Wybór „Bytomianki Stycznia” na podstawie wewnętrznego regulaminu, drogą tajnego głosowania. Bytomianką Stycznia została PAULINA TLAŁKA z Żywca.  
  10. Spotkanie opłatkowe w Biurze Promocji: gość specjalny: kpt. Jacek Kowalski, kapelmistrz Orkiestry Wojskowej, stacjonującej w Bytomiu.