Byłysmy aktywne w 2004 r.

27.11.2004 - koncert inaugurujący działalność Ligi Kobiet Nieobojętnych w Operze Śląskiej w Bytomiu pod nazwą „Mistrz i Uczeń”.