„Bytom w 100 słowach” – Prace konkursowe 2020 r.

„Bytom w 100 słowach” -  2020 r. 

 Druga edycja.

 

bytom w 100 sowach plakat 2020

UWAGA!! Zmiana terminu nadsyłania prac: do 31 lipca 2020 r.

- Termin zgłaszania prac: do 31 lipca 2020 r.

 

Regulamin Konkursu 

 

- Załącznik nr 1, Załącznik nr 2

 

 

- Klauzula informacyjna 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------