„Bytom w 100 słowach” – Prace konkursowe 2020 r.

„Bytom w 100 słowach” -  2020 r. 

 Druga edycja.

 

UWAGA!! Zmiana terminu nadsyłania prac: do 30 lipca 2020 r.

- Termin zgłaszania prac do 30 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------