Laureaty

Bytomianin Roku 2014

Krzysztof Karwat

Miło nam poinformować, że Bytomianinem Roku 2014 został pan Krzysztof KARWAT.

Krzysztof Karwat – od 32 lat mieszkaniec Bytomia. Dziennikarz, autor kilkudziesięciu artykułów, wywiadów i felietonów o szeroko rozumianej kulturze Bytomia, jego historii i perspektywach na przyszłość – głównie na łamach „Dziennika Zachodniego” i miesięcznika „Śląsk”. Autor kilku programów scenicznych dotykających problematyki bytomskiej (także tzw. repatriantów polskich z dawnych Kresów Wschodnich), zrealizowanych w Teatrze Rozrywki w Chorzowie – w ramach autorskiego cyklu „Górny Śląsk – świat najmniejszy”.

W czasach studenckich animator życia artystycznego na Górnym Śląsku, m.in. współorganizator ogólnopolskich meetingów poetyckich w Regionalnym Ośrodku Studenckim „Kocynder” w Chorzowie. Debiut w almanachu „Studenckie grupy i kluby poetyckie”. 

Dziennikarz Redakcji Widowisk Teatralnych Telewizji Katowice, nauczyciel języka polskiego (w stanie wojennym). Etatowy krytyk i publicysta katowickich gazet i czasopism, kierownik literacki Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, kierownik działu kultury miesięcznika „Śląsk” wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego w Katowicach, konsultant programowy Teatru Rozrywki w Chorzowie (od 2005), członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Fabryka Silesia” (od 2012).

Artykuły publicystyczne, eseje, reportaże, felietony, wywiady, recenzje teatralne i literackie oraz wiersze zamieścił w dziesiątkach tytułów, m.in. „Tygodniku Powszechnym”, „Kulturze” paryskiej i „Gazecie Wyborczej”. Publikacje w Niemczech, Czechach, Rumunii i na Węgrzech oraz w licznych książkach zbiorowych. Wydał m.in.: „Powtórka z polskiego”, „Dowód osobisty”, „Ten przeklęty Śląsk”, „Jak hanys z gorolem. Rozważania o Górnym Śląsku”, „Ślad”, „Marcel Kochańczyk. 17 lat z Teatrem Rozrywki”, „Stanisław Bieniasz. Śląski los”, „Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki”. 

Opracował krytyczną edycję dzieł Stanisława Bieniasza: „»Stary portfel« i inne utwory dramatyczne” oraz „»Górny Śląsk – świat najmniejszy«. Szkice – publicystyka – proza”.

Współautor (z Wojciechem Sarnowiczem) filmów dokumentalnych: „Końca wojny nie było” i „Śląsk według Bieniasza” . W Teatrze Rozrywki twórca cyklu paneli dyskusyjnych, spotkań autorskich, debat historycznych i prezentacji artystycznych, organizowanych pod hasłem „Górny Śląsk – świat najmniejszy”.

Tak o nim napisali jego koledzy dziennikarze: “Właściwie wszędzie, gdzie się pojawiał, stawał się źródłem nowych poszukiwań intelektualnych na polu śląskości. To właśnie dzięki niemu “Dziennik Zachodni” był bodaj pierwszą gazetą codzienną w regionie, która otwarła się na “tematy zakazane” lub przynajmniej “tematy nieznane” – bo u nas dawno zatarła się różnica między prohibicją a ignorancją wiedzy o stronach rodzinnych. Kiedy powstało Górnośląskie Towarzystwo Literackie i wydawany pod jego egidą miesięcznik “Śląsk” – Karwat współtworzył w nim intelektualną i pokoleniową mniejszość pośród gwardii starych wyjadaczy, oszlifowanych jeszcze na łamach dawnych “Poglądów”. (Michał Smolorz – “Elity znad Brynicy: Krzysztof Karwat”).

Pan Krzysztof Karwat jest także poetą – autorem kilku „wierszy bytomskich” (niżej – jeden z nich)

Bytom

nie mieszkasz zatem w Neustadt

nie jesteś rybą ani płazem

jesteś górnikiem spod Lwowa

nie umierasz pod wodą

kopiesz tylko nadzwyczajnie głęboki grób

(z tomiku Dowód osobisty, Katowice 1990, s. 23)

Jest także laureatem nagrody Prezydenta Miasta Bytomia w dziedzinie kultury – Muza 2000.

Bytomianin Roku i Bytomianka Roku odbiorą swoje odznaczenia podczas Gali 12 kwietnia br.