Laureaci 2010

Wiosny – Danuta SZYMCZYK

Kilku zawodowych aktorów wyszło „spod jej ręki”. Ale równie ważne są dziesiątki najmłodszych, którym pomaga kształtować wrażliwość. Danuta Szymczyk – instruktor i reżyser teatralny z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 została Bytomianką Wiosny.
Danuta Szymczyk studiowała na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Katowicach. Tam jej miłość do teatru w szczególny sposób rozbudziła profesor Zofia Truszkowska – aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach. Potem pani Danuta ukończyła animację społeczno-kulturalną na Uniwersytecie Śląskim. Od czternastu lat pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich. Prowadziła tutaj młodzieżowy Teatr „Wena”, z którego wyszli dziś zawodowi aktorzy: Ewa Zawada, Izabela Beń, Anna Przedpełska, Michał Kusztal oraz Leszek Stanek. Obecnie Danuta Szymczyk prowadzi cztery młodzieżowe i dziecięce teatry – „Errato”, „Perspektywa”, „Małe Errato” oraz „Skrzaty”. Zajęcia tej ostatniej grupy odbywają się w osiedlowym klubie „Znicz” na Stroszku. W ciągu tych lat przez grupy, znajdujące się pod artystyczną opieką Danuty Szymczyk, przewinęły się setki młodych ludzi. Najmłodsza aktorka w jej spektaklu miała 4,5 roku, najstarsi kończyli 19 lat. Ze wszystkimi zaczynała od podstaw: nauki dykcji. To wcale nie jest łatwe zadanie – wymawiać „lingwołamki”, trzymając korek w ustach. Potem starała im się przekazać najważniejszą,  jej zdaniem, zasadę aktorską – na scenie trzeba przede wszystkim „być”, a nie „grać”. Podkreśla, że nawet jeżeli jej podopieczni nie zostaną aktorami, to zajęcia teatralne pomogą im w „zwykłym” życiu: nabiorą pewności siebie, będą inaczej się poruszali, odważniej wypowiadali swoje zdanie. Często przygotowywała ze swoimi podopiecznymi przedstawienia oparte na tekstach klasycznych – chociażby „Moralność pani Dulskiej”. Była już doświadczonym nauczycielem, kiedy zdecydowała się podjąć podyplomowe studia reżyserii teatru dzieci i młodzieży w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Jak się okazało, studiowała równolegle ze swoimi wychowankami, którzy kilka lat wcześniej uczęszczali do jej teatru „Wena”. Chodziło o to, żebym nie wpadła w rutynę bycia osobą, która uczy i czegoś wymaga – tłumaczy Danuta Szymczyk. W czasie studiów to mnie uczono i ode mnie wymagano. 
Od pewnego czasu prowadzi jeszcze jeden zespól teatralny o nazwie „Po godzinach”. Tworzą go osoby po 50. roku życia. To oni zobaczyli, jak w Stroszku prowadzę teatr „Skrzaty” i przyszli do mnie z propozycją, żebym również dla nich prowadziła zajęcia teatralne – opowiada Danuta Szymczyk. Właśnie przygotowujemy „Moralność pani Dulskiej”.  W spektaklu teatru „Po godzinach” biorą udział także uczestnicy innych grup prowadzonych przez panią Danutę.  W ten sposób najmłodsza aktorka ma 5 lat, a najstarszy aktor – ponad 60.Najważniejsze dla mnie jest to, ze codziennie przychodzę do pracy z ochotą i cieszę się na spotkanie z moimi podopiecznymi – mówi Danuta Szymczyk. 

Lata – Barbara SŁOMKA

Właścicielka Studia Florystycznego „Stokrotka” w Bytomiu. Tytuł ten został jej przyznany za  nietuzinkową umiejętność łączenia pasji z chęcią niesienia pomocy innym.
Barbara Słomka kwiaty kocha od zawsze. Uważa, że „mowa kwiatów” jest najwdzięczniejszą formą przekazu naszych uczuć i najpiękniejszym sposobem wyrażania ludzkich emocji. Każdy bukiet, kompozycja, dekoracja kwiatowa wychodząca spod ręki pani Barbary, niezależnie od tego, czy jest przygotowana na wielką galę czy też skromną uroczystość, ma niepowtarzalny urok i jest wykonywana z ogromną starannością. Drugą pasją Pani Barbary są podróże. Podczas nich zatrzymuje się wszędzie tam, gdzie są kwiaty, rośliny oraz niepowtarzalne pejzaże. Robi wtedy zdjęcia i czerpie pomysły z natury. 
Od kilku lat prowadzi szkolenia dla osób, które chcą zająć się sztuką florystyczną oraz warsztaty tematyczne np. florystyka ślubna, pogrzebowa, okolicznościowa jak również dekoracja wnętrz. Klientami Studia Florystycznego „Stokrotka” jest ponad 200 firm z całego Śląska. 
Pani Barbara znana jest także ze swej działalności społecznej. Pomaga charytatywnie wielu organizacjom i instytucjom m.in. Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Od kilku lat współpracuje z Zespołem Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Bytomiu, gdzie jako juror Międzynarodowych Warsztatów Gastronomicznych ocenia zdolności dekoratorskie młodych ludzi. Jest również sponsorem kwiatów i nagród w wielu przedsięwzięciach kulturalno – społecznych na terenie Bytomia.

Jesieni – Elżbieta „Basia” SOCHACKA

Zaszczytny tytuł Bytomianki Jesieni 2010 nadany przez kapitułę bytomskiej Ligi Kobiet Nieobojętnych został przyznany Elżbiecie Basi Sochackiej, postaci związanej z miastem od sześćdziesięciu pięciu lat. Elżbieta (dla przyjaciół Basia)  Sochacka to dla wielu prawie człowiek-legenda. Do Bytomia przyjechała z Będzina. Losy na dobre i na złe połączyły ją z Bytomiem, a w szczególności z „Elektronikiem” , w którym od 1962 roku pracowała na stanowisku kierownika zajęć pozalekcyjnych.  Organizowane przez nią zajęcia pozalekcyjne miały zawsze ciekawą formę i budziły duże zainteresowanie młodzieży. Nawiązywała współpracę z innymi szkołami, organizowała wiele imprez na szczeblu miejskim, współpracowała  z Garnizonowym Klubem Wojskowym JW. w Bytomiu, prowadziła zespoły: teatralny” Aksjomat” oraz estradowy „Trzynastka”, które odnosiły duże sukcesy na różnego rodzaju przeglądach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Była także kierownikiem Zespołu Samokształceniowego kierowników zajęć pozalekcyjnych szkół zawodowych w naszym regionie.
Po przejściu na emeryturę w 1996 roku z potrzeby serca i niespożytej aktywności została  współzałożycielką Klubu Emerytów, Absolwentów i Sympatyków „Energetyk-Elektronik”.  Z jej  inicjatywy założono kronikę wspomnień „O tych co odeszli”. Bardzo interesującym pomysłem Pani Elżbiety Sochackiej było wydanie  pięciu tomików wierszy autorstwa nauczycieli, absolwentów i uczniów: „Melodie serca”, „Miłość nie ginie”, „Pastelowa samba”, „Plac herbaciany”, „Dziwny świt”. Przy pomocy sponsorów zredagowała i wydała „Monografię szkoły” na jej 50 lecie.
Pani Elżbieta jest zamiłowaną brydżystką, a w chwilach wolnych oddaje się swoim pasjom – tworzeniu i rozwiązywaniu krzyżówek i malarstwu.  

Zimy – Anna DZIADEK

Anna Dziadek nie jest rodowitą bytomianką, ale od wielu lat mieszka i pracuje w Bytomiu. Prawie całe swoje życie poświęciła nauczaniu i wychowaniu dzieci. W swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej kieruje się hasłem: „Wychowanie jest sprawą serca”. Dla niej uczniowie, wychowankowie i ich rodzice są najważniejsi. Zawsze poznaje środowisko uczniów i w razie potrzeby obejmuje pomocą oraz profilaktyką ich rodziny. Swoją postawą codziennie pokazuje, że cierpliwość, dobre słowo, zaangażowanie emocjonalne to wyróżniki wspaniałego nauczyciela i wychowawcy. 
Anna Dziadek łączy w sobie cechy pedagoga, przewodnika, menadżera, mentora z przymiotami wielkiego człowieka pochylającego się nad potrzebującymi, ponaglającego do bezinteresowności, otwartego na marzenia innych i realizującego przy tym swoje pasje oraz szukającego bez ustanku w każdym człowieku dobra i piękna.
Czas wydaje się nie mieć dla niej granic. Oprócz swych zajęć pedagoga  prowadzi kółko biblijne, Szkolny Klub Europejski, przygotowuje przedstawienia teatralne, organizuje wieczornice poetycko – muzyczne, jasełka, opracowała autorski program edukacji europejskiej dla kl. VI szkoły podstawowej „Jestem Polakiem i Europejczykiem”, jest współtwórcą Projektu Comenius 1, była koordynatorem projektu „Mój szkolny kolega z Afryki” przygotowanego przez Episkopat Polski ds. Misji pod patronatem ministra Edukacji Narodowej, zorganizowała akcję „okulary dla Ghany”, „znaczek pocztowy na misje afrykańskie” we współpracy z werbistowskim Referatem Misyjnym, jest członkiem Towarzystwa Miłośników Bytomia, od wielu lat współpracuje z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami w Bytomiu, wraz z uczniami uczestniczy w corocznym konkursie pod patronatem Urzędu Miejskiego w Bytomiu „Opiekujemy się grobami ludzi zasłużonych i zabytkowymi nagrobkami”; organizuje akcje charytatywne na rzecz dzieci będących w stadium terminalnym choroby nowotworowej, a uzyskane pieniądze przekazuje hospicjum. Pani Anna Dziadek obdarzona jest szczególnymi przymiotami umysłu i serca, jest bardzo dobrym organizatorem, nie ustaje w swoich działaniach, nie poddaje się, gdy napotyka trudności, zawsze ma czas dla uczniów i ich rodziców. Jest nauczycielem i wychowawcą, który zasługuje na najwyższe uznanie. 

Bytomianką Roku 2010 została Pani ELZBIETA „BASIA” SOCHACKA