Dołącz do nas

Jeśli chcesz do nas dołączyć i  zostać członkiem Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych,

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia o przyjęciu nowego członka decyduje Zarząd, taką decyzje podejmuje po spotkaniu z osobą wnioskującą i po wypisaniu przez nią pełnej deklaracji członkowskiej.