2024,  Aktualności

Piszą o nas :-)

Kobiety w Bytomiu to Siła Napędzająca Dobre Wydarzenia i Duma Miasta.

Prawie od 20 lat lat nasze Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych działa na rzecz wspierania mieszkańców w sferze kulturalnej, społecznej i artystycznej, budując silne więzi społeczne i promując aktywność społeczną.

Dzięki zaangażowaniu naszych członkiń oraz wsparciu całej społeczności byłyśmy w stanie zrealizować liczne inicjatywy, które wniosły istotny wkład w rozwój naszego miasta. Jesteśmy dumne z naszych osiągnięć i wdzięczne za każde wsparcie, jakie otrzymałyśmy na przestrzeni prawie dwóch dekad działalności.

W 10 wydaniu „Życia Bytomskiego” z 4 marca w artykule „Bytomianki: one to potrafią!” poświęcono uwagę naszym wysiłkom oraz roli kobiet w życiu społecznym miasta. Chciałybyśmy serdecznie podziękować redakcji za docenienie naszej pracy oraz za wieloletnie wsparcie, które umożliwiło nam realizację naszych projektów.

Razem tworzymy Bytom – silne, pełne życia i dumne z osiągnięć każdego jego mieszkańca.