Regulaminy

REGULAMIN

WYBORU BYTOMIANINA ROKU

„Jeżeli się przyłożył choć w najmniejszej części do sławy swego kraju, do dobra współbraci – to nagroda..”.

( Aleksander hr. Fredro: „Odludki i poeta”)

  1. 1. Kandydatury mężczyzn do tytułu Bytomianina Roku mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje, stowarzyszenia i firmy. Kandydatury wraz z ich pisemnym uzasadnieniem należy przedstawić członkiniom Zarządu Ligi.
  2.  
  3. 2. Kandydatami do tytułu Bytomianina Roku mogą być osoby mieszkające, uczące się lub pracujące w Bytomiu, które swą pracą zawodową, działalnością społeczną lub wyjątkową aktywnością na innym polu w sposób wyjątkowy angażują się w pracę na rzecz Bytomia i jego mieszkańców, stanowią jego chlubę, a ich sukcesy są wartością promocyjną miasta. Szczególnie promowana jest praca na rzecz kobiet.
  4.  
  5. 3.Kandydatury należy zgłaszać do dnia 20 listopada danego roku.
  6.  
  7. 4.Bytomianina Roku wybierają członkinie Ligi w głosowaniu powszechnym i tajnym na zwołanym specjalnie w tym celu zebraniu. Dla przeprowadzenia głosowania każdorazowo spośród członkiń wybierana jest komisja skrutacyjna, która liczy głosy, podaje wynik do wiadomości zebranych oraz do protokołu zebrania.
  8.  
  9. 5.Uroczystość nadania tytułu Bytomianian Roku ma miejsce podczas corocznej gali – balu lub koncertu organizowanego przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych, na którym równocześnie nadawany jest tytuł Bytomianki Roku.

REGULAMIN

WYBORU BYTOMIANKI WIOSNY, LATA, JESIENI, ZIMY

oraz BYTOMIANKI ROKU

Liga Kobiet Nieobojętnych poprzez wybór Bytomianek Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy oraz Bytomianki Roku ma na celu promocję wyjątkowych w swym działaniu, aktywnych, twórczych, nieobojętnych dla drugiego człowieka bytomianek lub kobiet działających na rzecz Bytomia.

1. Kandydatury do tytułu Bytomianki Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy mogą zgłaszać osoby prywatne, organizacje, stowarzyszenia i firmy. Kandydatury wraz z ich pisemnym uzasadnieniem należy przedstawić członkiniom Zarządu Ligi.

2. Jako kandydatki mogą być zgłaszane kobiety mieszkające, uczące się lub pracujące w Bytomiu, które swą pracą zawodową, działalnością społeczną lub aktywnością na innym polu w sposób wyjątkowy angażują się w pracę na rzecz Bytomia i jego mieszkańców, stanowią jego chlubę,   a ich sukcesy są wartością promocyjną miasta.

3. Kandydatury zgłaszane są w terminach do:

– 15 marca – Bytomianka Lata,

– 15 czerwca – Bytomianka Jesieni,

– 15 września – Bytomianka Zimy,

– 15 listopada – Bytomianka Wiosny.

i przedstawiane członkiniom Ligii na najbliższych następujących po tych terminach zebraniach .

4. Obecne na zebraniu spośród kandydatur przedstawionych przez Zarząd wybierają Bytomiankę Wiosny, Lata, Jesieni, Zimy w tajnym głosowaniu. W razie równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącej zebrania.

5. W celu przeprowadzenia głosowania każdorazowo spośród członkiń obecnych na zebraniu wybierana jest komisja skrutacyjna, która liczy głosy, podaje wynik do wiadomości zebranych oraz do protokołu zebrania. Wynik głosowania jest następnie umieszczany na stronach internetowych Ligi oraz miejskiej, podawany do wiadomości innym mediom.

6. Przeprowadzony wybór stanowi podstawę nadania tytułów: Bytomianka Wiosny, Lata, Jesieni, Zimy wręczanego w trakcie organizowanej w tym celu uroczystości.

7. Bytomianka Roku zostaje wybrana spośród Bytomianek Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy.

8. Wyboru Bytomianki Roku dokonuje Kapituła powołana w tym celu. W skład Kapituły wchodzą bytomianie, których troska o nasze miasto jest powszechnie znana oraz jurorzy honorowi reprezentujący miasto Bytom. Do Kapituły powołanych zostaje nie mniej niż osiem osób.

9. Na posiedzeniu Kapituła dokonuje wyboru Przewodniczącego, który kieruje obradami. Członkowie Kapituły zapoznają się z przedstawionymi kandydaturami i po dyskusji dokonują wyboru Bytomianki Roku i wynik wyboru przedstawiają Członkiniom Zarządu.

10. Uroczystość nadania tytułu Bytomianki Roku ma miejsce podczas corocznej gali – balu lub koncertu organizowanego przez Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych.