Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności merytorycznej stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych za rok 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012
Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych

STYCZEŃ

 • 03.01.2012 r.  podjęcie decyzji o terminie Balu Bytomianki Roku 2011 na dzień 18.02.br., omówienie planu działań LKN na rok bieżący 2012.
 • 11.01.2012 r. organizacja spotkania Kapituły Męskiej.
 • 12.01.2012 r.  udział LKN w wystawie Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
 • 14.01.2012 r.  LKN wraz ze SP Nr 45 w Bytomiu Szombierkach  i BCK organizatorem koncertu „ Dla Natalii… – spełniamy dziecięce marzenia”. Koncert charytatywny, którego dochód przeznaczony będzie na leczenie Natalii w Niemczech.
 • 16.01.2012 r.  z czterech rekomendowanych kobiet Kapituła Męska wybrała Bytomiankę Roku  2011 – Panią Aleksandrę Herisz..
 • 19.01.2012 r.  finał Szlachetnej Paczki.
 • 18.01.2012 r. Dzień Babci w TV SFERA – udział  LKN w programie telewizji lokalnej.
 • 24.01.2012 r. omówienie organizacji Balu Bytomianki Roku 2011 – planowany termin 18.02.2012 r.

LUTY

 • 08.02.2012 r. uzyskanie od Marszałka Województwa Śląskiego Decyzji Nr 272/GM/2012 zezwalającej na organizowanie zbiórki publicznej na rzecz rzeźby Dla Karin.  Przygotowania do balu Bytomianki Roku 2011 /pokaz mody, występ artystyczny pary tanecznej, loteria galanterii i biżuterii/.
 • 13.02.2012 r.  rozliczenie akcji charytatywnej „Dla Natalki” – przekazanie środków w kwocie 18.340 zł (osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych) na konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.
 • 12.02.2012 r.  koncert  walentynkowy w Operze  Bytomskiej i 13.02.2012 r.  koncert w Teatrze Śląskim w Katowicach – LKN  zorganizowała kwestę na rzecz  rzeźby plenerowej poświęconej pamięci Karin Stanek. Środki  w wysokości 900 zł (dziewięćset złotych) zostały przekazane na konto „Dla Karin”.
 • 14.02.2012 r.  udział LKN w widowisku p.t. „Z miłością w tle”, które odbyło się w BCK. Cel imprezy charytatywny, na rzecz Domu Nadziei – dla osób uzależnionych od substancji psychotropowych.  
 • 15.02.2012 r. pierwsza rocznica śmierci piosenkarki Karin Stanek.  LKN uczestniczy w uroczystości organizowanej przez Urząd Miasta  – wmurowanie tablicy pamiątkowej na skwerze przed BCK i nadanie mu imienia Placu Karin Stanek
 • 18.02.2012 r. coroczny BAL BYTOMIANKI ROKU 2011, którą  została  Pani Aleksandra Herisz. Bal o charakterze charytatywnym, wsparcie LKN dla Fundacji Iskierka  na leczenie podopiecznego fundacji – czterolatka Krzysia Tobora. Wpłata  LKN na konto Fundacji w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

MARZEC

 • 11.03.2012 r. koncert Zespołu Voo Voo w BCK. LKN, zgodnie z porozumieniem o współpracy nr I/35/III/12 z dn. 02.03.br. współorganizuje imprezę. Zbiórka środków z biletów wyniosła 2.150 zł (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych). LKN przekazuje je  na kontynuację rehabilitacji Szymona Szpaka.
 • 12.03.2012 r.  podjecie decyzji o rozpoczęciu bardziej aktywnej realizacji  akcji „ Dla Karin” /rzeźba/ : 
 • pisma do sponsorów
 • pisma do mediów
 • informacje na stronie internetowej
 • omówienie kolejności działań i spotkań

KWIECIEŃ

 • 11.04.2012 r.   udział LKN w trzeciej edycji programu „Kompetencje dla Bytomian”. Jest to projekt dla bytomian po 45. roku życia, obejmujący warsztaty komputerowe, kursy językowe i wyjazdy warsztatów motywacyjno-interpersonalnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
 • 15.04.2012 r. LKN na koncercie Gangu Olsena i Ewy Kapias w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej.
 • 27.04.2011 r. Koncert wspomnieniowy p.t. „Najpiękniejsze miłości”, w repertuarze utwory Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty. LKN współorganizuje z BCK koncert, organizuje również zbiórkę środków finansowych na akcję „Dla Karin”.
 • Przygotowania do walnego zebrania LKN.

MAJ

 • 01.05.2012 r.  koncert Gangu Olsena i Ewy Kapias p.t. „ Autostopem z Malowaną Lalą”  na rynku
 • w Rydułtowach. LKN kwestuje w ramach akcji  „Dla Karin”. Kwotę 232 zł. uzyskaną ze zbiórki publicznej przekazano na konto „Dla Karin”.
 • 03.05..2012 r. LKN bierze udział w uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Powstańców  w Bytomiu.
 • 17.05.2012 r. walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze LKN.  Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym
 • i merytorycznym Zarządowi Stowarzyszenia udzielono absolutorium jednogłośnie. W wyniku glosowania skład Zarządu nie uległ zmianie. W wyniku głosowania dokonano zmiany personalnej w Komisji Rewizyjnej (protokół z  walnego zebrania nr 8/2012).
 • 19.05.2012 r. „Noc Muzeów 2012” – w godz. 18 do 24 LKN popularyzowało działalność i  dokonania  naszego Stowarzyszenia, a także zbierano podpisy popierające ekspozycje i wkład Muzeum Górnośląskiego w życie kulturalne naszego miasta i regionu.
 • 22.05.2012 r. kolejna edycja Bytomianki Wiosny, którą została Pani Sylwia Frątczak – prezes Rugby Klub Czarni Bytom. Nietuzinkowa kobieta świata sportu, dyscypliny uważanej za bardzo męską.  Spotkanie na stadionie GKS Szombierki – pokaz rugby i wręczenie laureatce  „Margaretki.”
 • 21 i 22.05.2012 r. na zaproszenie organizacji Bona Fides, udział LKN w bezpłatnym seminarium dot. działalności, przepisów prawnych i etyki w funkcjonowaniu Organizacji Pozarządowych.
 • 30.05.2012 r. kwota  250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) przekazana przez osoby prywatne zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem.                                                                                                                                                                                                                                                                   

CZERWIEC

 • 01.06.2012 r. udział LKN w uroczystości wręczenia Bytomiance – Pani Annie Dziadek – Nagrody Europejskiej za organizację akcji humanitarnych, akcji Szlachetna Paczka i działalność charytatywną, a także podejmowanie akcji europejskich na rzecz dzieci.
 • 20.06.2012 r. – Bytomianką Lata Pani Bożena Malik. Wręczenia medalu LKN dokonano w Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnień w Bytomiu. Pani Bożena Malik przedstawiła profil i dalsze możliwości progresji w/w ośrodka, następnie odbył się spektakl artystyczny p.t. „Pilnujmy Marzeń”.
 • 22 i 23.06.2012 r.  Kolejny raz w Bytomiu, tym razem na pl. J. Sobieskiego, odbyła się Noc Świętojańska. Przedstawiono spektakl Opery Śląskiej – Zemsta Nietoperza. Dla młodych widzów wystąpił Zespół Myslowitz.
 • 30.06.2012 r.  w ramach Industriady w Muzeum Chleba w Radzionkowie oprócz zwiedzania odbyła się Biesiada Śląska. W czasie tego spotkania LKN dokonało zbiórki  na akcję „Dla Karin” w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych).

LIPIEC

 • Przerwa wakacyjna  w działalności LKN

SIERPIEŃ

 • 26.08.2012 r. rozpoczęcie „ BeCeKina Plenerowego” tj. Tygodnia Filmowego, który trwał do dn. 02.09.br. BCK we współpracy z LKN zorganizowało na Rynku w Bytomiu projekcję 8-miu klasyków filmowych. Kwotę uzyskaną z imprezy w wysokości 520 zł (pięćset dwadzieścia złotych) przekazano na konto „Dla Karin”.

WRZESIEŃ

 • 04.09.2012 r. LKN zaproszono do składania rekomendacji na nagrodę  MUZY – zarekomendowałyśmy naszą Bytomiankę Panią Izę Kuehnel.
 • 06.09.2012 r. w Muzeum Górnośląskim udział LKN w sympozjum i wystawie  p.t. „Utracone nadzieje -ludność żydowska w woj. śląskim w latach 1945-1970”.
 • 07.09.2012 r. udział w imprezie  Polskiej  Akcji Humanitarnej – przedsięwzięcie Ani Dziadek
 • 10.09.2012 r.  udział w spotkaniu z wicemarszałek Sejmu Panią Wandą Nowicką (sala dawnej kawiarni Cafe Cabaret).
 • 11.09.2012 r. udział w wystawie „Marsz, marsz Polonio”, a także  w oficjalnym otwarciu po odrestaurowaniu Sali Koncertowej  im. Gerwazego Gorczyckiego w Muzeum Górnośląskim.
 • Przygotowania organizacyjne do charytatywnego koncertu  Zespołu UNIVERS, który odbył się w październiku w BCK.
 • 14.09.2012 r. przeznaczenie wpłaty  ze Śląskiej Galerii Sztuki, w wysokości  100 zł (sto złotych) na konto „Dla Karin”.
 • 22.09.2012 r. spotkanie z Panią Elżbietą Bieńkowską – Ministrem ds. Rozwoju Regionalnego, Senatorem RP (miejsce spotkania Stara Piekarnia  Bytom).
 • Organizacja wyjazdu do Wrocławia z okazji 8-lecia istnienia Stowarzyszenia LKN.  

 PAŹDZIERNIK

 • 01.10.2012 r. LKN ustaliła termin organizacji Balu Bytomianki Roku 2012 w dniu 09.02.2013 r.
 • 13 i 14.10.2012 r. – wyjazd do Wrocławia z okazji 8-lecia LKN. W ramach wycieczki zwiedzano obiekty zabytkowe miasta tj. Rynku, Placu Solnego i wnętrz np. Aula Leopoldina,  Uniwersytet Wrocławski, Ratusz oraz Ogrody Wrocławia. W Muzeum Narodowym oglądano wystawę Sztuki Współczesnej, a w Rotundzie – Panoramę Racławicką. W Operze Wrocławskiej obejrzałyśmy balet p.t. Jezioro Łabędzie.
 • 16.10.2012 r. podjęcie uchwały LKN o wsparciu projektu interdyscyplinarnego „ Graffity to nie wandalizm to sztuka” organizowanego przez SP Nr 45 w Bytomiu Szombierkach. Realizacja  projektu to wspólne działanie w zakresie sztuki street-art.-u, promowanie sztuki muralu oraz integrowanie społeczności szkolnej Bytomia. Impreza odbyła się w dn. 18 i 19.10.br. na stadionie GKS Szombierki. LKN na zakup profesjonalnych materiałów  wpłaca 290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
 • 20.10.2012 r. udział w uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bytomia w dziedzinie kultury – Muza 2012. Jedną z nagród otrzymała rekomendowana przez LKN Pani Izabella Kuehnel. Uroczystość odbyła się w BCK.
 • 28.10.2012 r. koncert Zespołu UNIVERS .Współorganizacja LKN wraz z BCK  na podstawie porozumienia o współpracy nr I/189/IX/12 z dn. 24.09.br. koncertu charytatywnego  Zespołu UNIVERS. Kwotę uzyskaną z koncertu / po potrąceniu kosztów własnych/ w wysokości 3500 zł. /trzytysiącepięćsetzłótych/ wpłacono na konto Szymona Szpaka – dalsze leczenie i rehabilitacja.          

LISTOPAD

 • 07.11.2012 r. rekomendacja LKN do nagrody Anioła Wolontariatu dla Anny Dziadek, która jest organizatorką akcji charytatywnych na rzecz dzieci o zasięgu europejskim.
 • 10.11.2012 r. wręczenie Stowarzyszeniu LKN MEDALU MIASTA BYTOMIA przyznawanego przez Prezydenta Miasta , za szczególne zasługi dla miasta w dziedzinie  społecznej.  Uroczystość odbyła się  w BCK i była uświetniona  koncertem muzyki filmowej.
 • 16.11.2012 r. – kolejna edycja wręczenia Margaretki LKN dla Bytomianki Jesieni Pani Marty Król – wokalistki z Bytomia, wyróżnionej na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach muzycznych i wokalnych. Utalentowana i piękna –  wyjątkowa wizytówka miasta Bytomia.  Uroczystość odbyła się w Szkole Muzycznej w Bytomiu.
 • 21.11.2012 r.  udział LKN w promocji książki p.t. „ Utracone nadzieje” autorstwa Pani Izy Kuehnel przy współpracy z IPN, w której autorka zawarła historię życia Żydów na Śląsku, nasze więzi, przyjaźnie oraz dyskryminację i agresywność.  Uroczystość odbyła się w Muzeum w Bytomiu.
 • 25.11.2012 r. zaproszenie do udziału  w uroczystości nadania im. UNICEF Szkole Podstawowej Nr 44 w Bytomiu Szombierkach.
 • 29.11.2012 r. LKN współorganizatorem całodniowej imprezy kulturalno-sportowej tj. Memoriału Andrzeja Motyki, który odbędzie się 08.12.br.

GRUDZIEŃ

 • 08.12.2012 r. odbył się Memoriał Andrzeja Motyki w hali Na Skarpie w Bytomiu Szombierkach. Był to całodniowy turniej piłki nożnej zorganizowany w grupach dzieci, młodzieży i w grupie rodziców. Sportowe zmagania współgrały z występami grupy teatralnej bytomskiego MDK Nr 1. Imprezę zorganizowała LKN przy współpracy Jacka Gorczycy, pod kuratelą trenera Antoniego Piechniczka.
 • 17.12.2012 r. uroczyste wręczenie medalu Margaretki Bytomiance Zimy Pani Magdalenie Goik. Laureatka jest bytomianką z wyboru i  pisarką. Wydała wiele pozycji książkowych, które w tematyce dotyczą kobiet. Książek, gdzie losy utrwalone historycznie mieszają się z wytworem pisarskiej wyobraźni. Nieobca jest jej również tematyka związana z Bytomiem.

Wszelkie dane szczegółowe dotyczące  działalności LKN zawarte są w uchwałach i protokołach z zebrań  Stowarzyszenia LKN.

Opracowała:
Zosia Czech