Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności merytorycznej stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych za rok 2005

Styczeń
Otrzymanie grantu z UM w Bytomiu na projekt „Bytomianka Roku” .

 • 25.01.2005

Uroczystość wręczenia medalu BYTOMIANKA STYCZNIA 2005 pani Paulinie Tlałce w Sali Koncertowej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W części artystycznej wystąpił zespół Ychtis z Piekar Śl.. Goście specjalni: senator RP dr Krystyna Doktorowicz, Danuta Pietraszewska -Wiceprezydent Rudy Śląskiej, JK Czubak – Przewodniczący RM w Bytomiu, Jacek Panas – Sekretarz Miasta.  

Luty

 • 23.02.2005

Uroczystość wręczenia medalu BYTOMIANKA LUTEGO 2005 pani Halinie Biedzie w I LO w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich. W części artystycznej występ uczniów szkoły.  

 • 24.02.2005

Zorganizowanie wyprawy do Krakowa z transportem darów dla Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie-Prokocimiu, w którym na operację rozdzielenia czekają bytomskie bliźniaczki syjamskie. Darczyńca: Ludmiła Jama, współwłaścicielka firmy VOIGT. Jej córka Anna Brabańska zostaje członkinią Ligi.  

Marzec

 • 8.03.2005

MUZEUM OPEN ART. Wieczór obcowania ze sztuką dla Pań i dla Panów. Współorganizator: Muzeum Górnośląskie, bilety wydane przez MG, cel: organizacja kursu rysunku i historii sztuki dla dzieci z Bytomia.
 

 • Uroczystość wręczenia medalu BYTOMIANKA MARCA 2005 pani Ludmile Jamie w Sali Koncertowej im. A.Didura w Operze Śląskiej. Goście specjalni: prof. Ludgarda Buzek, konsul honorowy Sri Lanki, Sławek Kowalewski z zespołu Trubadurzy, goście z Zabrza, Gliwic, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Łodzi, Rudy Śląskiej.  W części artystycznej wystąpili Irena Staniek i Juliusz Ursyn Niemcewicz.

Kwiecień

 • 16.04.2005

Spektakl „Borys Godunow” z udziałem Romualda Tesarowicza z Warszawy na rzecz bytomskich bliźniaczek syjamskich. Współorganizatorzy: Liga Kobiet Nieobojętnych (pomysłodawca), Opera Śląska w Bytomiu, TV Katowice, Fundacja Opera Silesia. Uzyskane pieniądze z aukcji obrazów i z częściowej sprzedaży miejsc w kwocie  16.010 zł przekazano na konto Fundacji” O zdrowie dziecka” z dopiskiem „dla Oli i Patrycji”.

 • 26.04.2005  

Uroczystość wręczenia medalu BYTOMIANKA KWIETNIA 2005 pani Ewie Urydze w OSM w Bytomiu. W części artystycznej wystąpiła Szkolna Orkiestra Smyczkowa pod dyrekcją Adama Wesołowskiego. Gośćmi specjalnymi byli Wiceprezydent Rudy Śląskiej oraz Prezes BPK w Bytomiu Krystyna Jastal.

Maj

 • 24.05.2005

Uroczystość wręczenia medalu BYTOMIANKA MAJA 2005 pani Janinie Kryście w auli Zespołu Szkół Budowlanych w Bytomiu. W części artystycznej wystąpiła Szkolna Orkiestra Dęta oraz Zespół Marjoretek. Goście specjalni: senator RP dr Krystyna Doktorowicz, sekretarz miasta Roman Jopa, radni: Piotr Bula, Urszula Graniczna Korczak, Ludmiła Jama, Halina Bieda.  

 • Otrzymanie grantu z UM w Bytomiu na organizację Dnia Dziecka.  
 • Złożenie wniosków do UM w Bytomiu o dofinansowanie dwóch projektów: „Kobiety Bytomia. Portret Nieobojętny”- wystawa fotografii artystycznej VI Festiwal Sztuki Wysokiej we współpracy z Galerią Stalowe Anioły.

 
Czerwiec

 • 1.06.2005

Dzień Dziecka w Hali ZEC dla bytomskich dzieci. Impreza edukacyjno-artystyczna pod patronatem Ambasady Królestwa Danii, zorganizowana w ramach obchodzonego w Polsce „ROKU ANDERSENA”. Gość specjalny: Orkiestra Wojskowa Wojsk Powietrznych pod batutą kpt Jacka Kowalskiego. W imprezie uczestniczyło ponad 500 osób – dorosłych i dzieci z Bytomia. Dochód ze sprzedaży cegiełek w wysokości 698.23 zł, przeznaczony został na zakup bajek H.CH. Andersena, które przekazane zostały dla bytomskiego Przedszkola nr 53, bytomskich Domów Dziecka: nr 1, nr 2, oraz nr 3. Sprawozdanie z imprezy wraz dokumentacją fotograficzną przesłane zostały do Ambasady Królestwa Danii.
Sponsorzy: ING Bank Śląski, ORIFLAME, AVANS, Pegaz – Biuro Ubezpieczeń
Partnerzy: ZEC, MDK nr 1, Firma Przewozowa Andrzej Opieczonek, ZHR, UM w Bytomiu, Orkiestra Wojskowa Wojsk Powietrznych.

 • 21.06.2005

Uroczystość wręczenia medalu BYTOMIANKA CZERWCA 2005 pani Danucie Skalskiej w Bytomskim Centrum Kultury. Podczas uroczystości został wyświetlony film Marka Bieleckiego i Danuty Skalskiej „Dolary to nie wszystko”. Wystąpiła reprezentacja zespołu Pacałycha oraz laureaci Przeglądu Piosenki Lwowskiej dla dzieci. Na widowni zasiadło ok. 150 osób, gośćmi specjalnymi byli: Marek Bielecki – aktor i reżyser, radni Piotr Bula i Piotr Koj.  

 • 30.06.2005

II częścią imprezy z okazji Dnia Dziecka było wydanie książeczki pt.: ”Portret Damy. Muzealna Kolorowanka”. Wydawnictwo to ukazało się we współpracy z Muzeum Górnośląskim, a było wpisane w projekt, który otrzymał dotację z UM w Bytomiu. Aby wydać książeczkę kol. Ewa Kokot pozyskała także sponsora.

Spotkanie promocyjne i uroczysta prezentacja wydawnictwa odbyła się w Sali Kolumnowej Muzeum Górnośląskiego. Kolorowanka będzie wręczana dzieciom uzdolnionym plastycznie, jako nagroda konkursowa. Na realizację tego projektu Liga otrzymała dotację z UM.  

Lipiec

 • 9 – 10.07.2005

Magdalena Wichrowska, członkini Ligi, właścicielka galerii Stalowe Anioły zorganizowała VI edycję „Festiwalu Sztuki Wysokiej”.  Podczas Festiwalu spotkali się uczniowie i mistrzowie sztuk plastycznych i fotograficznej. Festiwal jest promocją bytomskiego środowiska młodych plastyków, fotografów, a także ulicy Zaułek, która na czas Festiwalu zamienia się w plenerową galerię, w której przez dwa dni ma miejsce spotkanie ze sztuką plastyczną, muzyczną, taneczną. Na realizację tego projektu Liga otrzymała dotację z UM w Bytomiu.
 

 • 14.07.2005

Uroczystość wręczenia tytułu BYTOMIANKA LIPCA 2005 pani Frimecie Kostman-Podsiedlik odbyła się w Sali Koncertowej Muzeum Górnośląskiego. W części artystycznej wystąpiły Dagmara Podsiedlik, prywatnie córka laureatki, oraz Joanna Piszczelok – absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach. W uroczystości udział wzięło ok.100 osób  

Sierpień
Od sierpnia 2005r przeniesiono konto podstawowe stowarzyszenia do ING Bank Śl.
 

 • 18.08.2005

Uroczystość wręczenia tytułu BYTOMIANKA SIERPNIA 2005 pani Czesławie Małgorzacie Panek, od 30 lat bytomiance z wyboru, długoletniej dyrektorce BWA w Katowicach odbyła się w siedzibie BWA w Katowicach przy Al. Korfantego 6. W części artystycznej wystąpiły: Maria Zientek – sopran i Dorota Dakszewicz – akompaniament.  

Wrzesień

 • 7.09.2005

Wystawa czarno-białej fotografii artystycznej pt.: ”Kobiety Bytomia. Portret nieobojętny” odbyła się w Biurze Promocji. Była efektem projektu, do którego zaproszono czterech fotografów bytomskich: Krzysztofa Chrobaka, Aleksandra Ostrowskiego, Tomasza Szemalikowskiego i Tomasza Zakrzewskiego. Wybranym bytomiankom wykonano 35 portretów. Wystawie towarzyszył katalog. W części artystycznej wernisażu wystąpiły studentki Akademii Muzycznej w Katowicach: Estera Bąk – akordeon i Dominika Stawińska – saksofon. W programie koncertu goście usłyszeli tanga Astora Piazzolli. Na realizację tego projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację z UM w Bytomiu w drodze konkursu ofert dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, a także pozyskało sponsorów: PSS Społem w Bytomiu, C.H.PLEJADA Bytom, firma VOIGT, restauracja „Pod Czaplą”.  W wernisażu uczestniczyło ok. 300 osób. Wystawę można było oglądać od 7 do 30 września 2005r.  

 • 29.09.2005

Uroczystość wręczenia tytułu BYTOMIANKA WRZEŚNIA 2005 pani Anicie Olejek dr hab.n.med., prof. ŚlAM, kierownikowi Katedry i Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu. Tytuł wręczono w uznaniu za promocję bytomskiej medycyny, zwłaszcza onkologii ginekologicznej i specjalistycznych, unikatowych w skali kraju, a nawet Europy badań i zabiegów prenatalnych. W części artystycznej wystąpił Wiesław Ochman.  

Październik

26.10.2005

Uroczystość wręczenia tytułu BYTOMIANKA PAŹDZIERNIKA 2005 pani Jolancie Czernickiej, matce Oskara, chorego na białaczkę 12 latka, która zaangażowała się w pracę społeczną na rzecz dzieci chorych na tę chorobę. W części artystycznej zaśpiewała utalentowana uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej w Bytomiu – Kasia Moś.

Listopad
27.11.2005  
Uroczystość wręczenia tytułu BYTOMIANKA LISTOPADA 2005 pani  Barbarze Cholewie, od 20 lat prezesce Stowarzyszenia Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA odbyła się w OSiR. Laureatka, sama unieruchomiona na wózku inwalidzkim i ociemniała, prowadzi sprawy stowarzyszenia we własnym domu. W części artystycznej odczytano wiersze Łukasza Czechowskiego i Łukasza Wagi, a na skrzypcach zagrała dla wszystkich Ola z Bytomskiej Szkoły Muzycznej.  

Grudzień
16.12.2005
Uroczystość wręczenia tytułu BYTOMIANKA GRUDNIA 2005 pani Leokadii Szołtysik odbyła się  w cechowni dawnej kopalni „Rozbark”. Laureatka – górniczka, która na skutek utraty pracy w kopalni i nieotrzymania należnych odpraw, stała się kobietą „zaangażowaną” na rzecz poszkodowanych ze swojego środowiska, tj rodzin górniczych, a także ludzi biednych i środowisk patologicznych. W części artystycznej zagrała Górnicza Orkiestra „Miechowice”, a swój zwycięski monolog zaprezentował pan Kazimierz Czokajło, tegoroczny Ślązak Roku, laureat konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”. Gościem specjalnym była pani Dorota Stasikowska – Woźniak, pełnomocniczka wojewody śląskiego ds. równego statusu kobiet i mężczyzn.