Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności merytorycznej stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych za rok 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE LKN

ZA ROK 2014

STYCZEŃ

1)Organizacja Bytomianki Zimy 2013 w Biurze Promocji 7 stycznia – medal otrzymała Aleksandra Babecka. (Organizacja Kapituły Bytomianki Roku 2013 – 20 stycznia 2014 w Biurze Organizacji Pozarządowych).
2)Udział w Koncercie Noworocznym 11 stycznia – zainaugurowano obchody 760-lecia nadania Bytomiowi Praw Miejskich. W sobotę w Bytomskim Centrum Kultury wystąpił jeden z najlepszych w Europie zespołów kameralnych – orkiestra „Aukso” pod dyrekcją Marka Mosia w powiększonym składzie oraz soliści: Iwona Socha, Jarosław Kitala, Kasia Moś i Mateusz Kołakowski.
3)Udział – 14 stycznia w galerii Na Poziomie w CH Agora odbyło się spotkanie noworoczne przedstawicieli bytomskich organizacji pozarządowych. Spotkanie uświetnił koncert Uczniowskiej Orkiestry Dętej Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu pod batutą Pawła Szczota oraz występ wokalistów w jazzowo – rockowym repertuarze.
4)Jubileusz 25-lecia firm Sponsor i Sponsor Plus 24 stycznia w sali restauracji Myśliwska – na którym były prezeski Anna Kowolik i Krystyna Jankowiak-Markwica.
5)Udział w otwarciu wystawy przygotowanej przez Muzeum Historyczne w Bytomiu i Fundację Historii Kobiet.
6)Udział 10 stycznia w wystawie fotografii prac malarskich Ireny Zawadzkiej „Irena Zawadzka
w obiektywie” – Baszta, Bytomskie Centrum Kultury.

LUTY

1)Udział w wernisażu wystawy Andrzeja Płochockiego – Miejska Biblioteka Publiczna.
2)Organizacja i udział 14 lutego w akcji taniec przeciwko przemocy wobec kobiet „1 Bilion po sprawiedliwość” na Rynku.
3)Udział członkiń w Koncercie Ewy Urygi i Briana Fentressa w Operze Śląskiej dn. 16 lutego.
4)Podjęcie długofalowej współpracy z panią Agnieszką Maliszczak – projekt muzyczny „Złote Myśli Kobiety”, dotyczący wydania i zebrania środków na dofinansowanie realizacji płyty z różnymi wykonawcami m.in. Mieczysławem Szcześniakiem, Lorą Szafran, Marcinem Wyrostkiem.

MARZEC

1)6 marca – GALA LKN w Operze Śląskiej – wręczenie statuetki Bytomianki Roku Veroniq Zafon i Bytomianinowi Roku Piotrowi Mankiewiczowi, wręczenie Anioła Dobrego Gestu ks. Bogdanowi Peciowi z Fundacji „Dom Nadziei”.
2)      Udział w uroczystości „Osiemnastkę ma się tylko raz” – Klub Emerytów, Absolwentów i Sympatyków Energetyk-Elektronik w Bytomiu skończył właśnie 18 lat! w Bytomskim Ośrodku Edukacji.
3)      Udział w spotkaniu z Prezydentem Bytomia w sprawie funduszy unijnych pozyskiwanych przez Stowarzyszenia.
4)      Udział w spotkaniu autorskim z Hanną Paszko z okazji wydania jej książki w Biurze Promocji Bytomia.
5)      Udział w I rocznicy – urodzinach monodramu „Karin Stanek” w Katowicach w pubie „Stary Garaż”.
6)      Nasze ligowe koleżanki – Anna Wojciechowska z Krakowa i Krystyna Soczawa zorganizowały zbiórkę sprzętu dla Ośrodka Wychowawczego w Bytomiu przy ul. Korfantego.
7)      Podjęcie akcji „Pomoc dla Patryka Pandela”, chłopczyka z Szombierek, SP 45, chorującego na guz trzonu kości udowej prawej (Sarkoma Ewing).
8)      Spotkanie „Kobiety sukcesu” w Muzeum Górnośląskim, w sali im. Gorczyckiego z Małgorzatą Handzlik (Europosłanką) oraz Krystyną Jankowiak-Markwicą (Wiceprezes LKN) – 8 marca.
9)      Udział członkiń LKN 8 marca w BCK-u w imprezie z okazji Dnia Kobiet. W ramach ogólnopolskiej kampanii „Razem zadbajmy o piękno i zdrowie” zainstalowano tam Miasteczko Zdrowia, miał miejsce także koncert The Royal Pop Classix Night.
10)    11 marca udział w jubileuszu Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Batorego. Podczas uroczystości zostali uhonorowani pracownicy szpitala, wyróżnienia trafiły też do sponsorów i darczyńców placówki. Prof. Anna Obuchowicz przedstawiła rys historyczny, wyświetlony został film o działalności szpitala oraz trendach rozwojowych. W części artystycznej wystąpili soliści i orkiestra Opery Śląskiej.  
11)    18 marca udział w Mszy św. celebrowanej przez ks. Bogdana Pecia w ośrodku „Dom Nadziei” – poświęcenie i oficjalne przyjęcie Anioła Dobrego Gestu.
KWIECIEŃ
1)      Udział w pikniku dn. 5 kwietnia w Muzeum Chleba i Ciekawostek w Radzionkowie.
2)      Współorganizacja 10 kwietnia koncertu „Wiosenne inspiracje dla Patryka”. Do akcji dołączyli się: Klub Relaks z Szombierek, Gimnazjum nr 7, SP 45 oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu.
3)      Organizacja 12 kwietnia II Memoriału im. Andrzeja Motyki w Hali na Skarpie w Szombierkach.
4)      Udział 24 kwietnia w wernisażu i spotkaniu „Kobieta ikoną kultury” w Muzeum Górnośląskim.
5)      Udział 30 kwietnia w jubileuszu 60-lecia Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w BCK – musical „Wielko haja”.
MAJ
1.      2 maja – udział w oratorium „Jan Paweł II. Pielgrzym” – koncert na Pl. Sobieskiego oraz   w happeningu Dzień Flagi Państwowej.
2.      3 maja wręczaliśmy kwiaty pod pomnikiem Wolności w Bytomiu z okazji rocznicy Święta Konstytucji .
3.      14 maja koleżanka ligowa Ludmiła Jama-Voigt zaprosiła nas na badania cytologiczne i badanie markerów rakowych szyjki macicy. Akcja w specjalnym busie przy Operze.
4.      17 maja udział w Nocy Muzeów – zwiedzanie muzeum oraz Koncert Ewy Urygi z zespołem „Pod osłoną nocy”.
5.      18 maja odbył się w Szkole Muzyczne Benefis wiolonczelistki Cecylii Barczyk z okazji 40. lecia jej pracy artystycznej, podczas którego wręczyliśmy „Margaretkę” – wyróżnienie od LKN.
6.      22 maja – Walne zebranie sprawozdawczo-odbiorcze.
7.      26 maja – premiera w Operze baletu „Kopciuszek” do muzyki S. Prokofiewa w choreografii naszej koleżanki ligowej Ani Majer. Część członkiń miała możliwość być na próbie generalnej, a część była obecna na premierze.
8.      31 maja – udział LKN w projekcie „Bytomia Rodzinne Muzykowanie” z okazji VII Metropolitalnego Święta Rodziny.
CZERWIEC
1.      Wsparcie akcji „Kilometry Dobra” 1 czerwca na Rynku z okazji Bytomskiego Dnia Dziecka i VII Metropolitalnego Święta Rodziny.
2.      5 czerwca spotkanie w harcówce w BCK-u z gośćmi ze Słowenii (wymiana z Uniwersytetem III Wieku) – prezentacja działalności LKN.
3.      7 czerwca – współorganizacja festynu „Spełniamy dziecięce marzenia” ze SP 45. Zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną – pieniądze przekazano radzie rodziców na potrzeby wewnętrzne szkoły – modernizacja świetlicy.
4.      9 czerwca – udział w oficjalnym otwarciu boiska w SP 44 im. „UNICEF”. Prezeska LKN otrzymała odznakę Szeryf Praw Dziecka.
5.      13 czerwca uroczyste wręczenie medalu „Bytomianki Wiosny” Bożenie Mientus w Kokotku – w Ośrodku ZHP Hufca Bytom.
6.      16 czerwca – zakończyłyśmy akcję zbiórki książek, gier i innych przedmiotów dla biblioteczki w Szpitalu przy ul. Batorego. Materiały przekazano.
7.      Prezes Ania Kowolik brała udział w spotkaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w sprawie Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 – 2020.
8.      20 czerwca – udział LKN w X Dniach Organizacji Pozarządowych (stoisko w CH Agora) i wernisażu wystawy
o Joannie Schaftgosch-Gryzik.
9.      Udział członkiń w kolejnej edycji Bytomskiej Nocy Świętojańskiej – koncert „Hity Opery i Operetki” na Pl. Sobieskiego ( w ramach Dni Bytomia).
10.    28 czerwca w Radzionkowie miał miejsce Festyn otwarcie LATA oraz 85 urodziny naszej Bytomianki Barbary Elżbiety Sochackiej. Uczestniczyłyśmy   w imprezie.
11.    Przyjęcie do realizacji projektu „Nieobojętne w Przestrzeni Bytomia” z okazji 10-lecia LKN.
LIPIEC

24 lipca zorganizowano ligowe spotkanie na polu golfowym „Srebrne Stawy”. Spotkanie dotyczyło m.in. realizacji projektu z okazji 10-lecia LKN. Była to również okazja do świętowania imienin Anny, a kobiet o tym imieniu jest
w naszym stowarzyszeniu najwięcej.

 
SIERPIEŃ
21 sierpnia – c.d. realizacji projektu „Nieobojętne w przestrzeni Bytomia”. M.in. ogłoszony został konkurs na stronie LKN oraz na Facebooku. Temat – wycieczka po Bytomiu, po zabytkach i ciekawych miejscach, a także spot reklamowy o Bytomiu. Przystąpiono także do omówienia realizacji kalendarza LKN na 2015 r. z okazji jubileuszu stowarzyszenia. Przez okres wakacyjny trwało także zbieranie materiałów do wydania pamiątkowego Albumu LKN (zdjęcia, redakcja tekstów, skład itp.).
 
WRZESIEŃ
1)      Udział 6 września br. w festynie z okazji 19. urodzin Fundacji „Dom Nadziei” w Bobrku.
2)      12 września udział członkiń w „Światowym Zjeździe Bytomian” zorganizowanym przez stowarzyszenie „My Bytomianie”.
3)      12 września udział w Rodzinnym Festynie na Rozbarku oraz w Festynie w Parku Miejskim z okazji 760-lecia Bytomia pn. „Bytomski Jarmark Średniowieczny”.
4)      12 września udział w XI Paradzie Pojazdów Zabytkowych na Rynku.
5)      W SP 33 w Bytomiu w Miechowicach odbył się Festyn, w którym brałyśmy udział i przeprowadziłyśmy zbiórkę pieniędzy dla Michała Skowronka, ucznia tej szkoły.
6)      Udział członkiń LKN w I Ogólnopolskim Festiwalu Filmowym w Bytomiu 19-21 września w BCK-u (Bytom Film Festiwal), organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Bytomia oraz bytomskich uczniów i studentów.
7)      18 września w „Galerii Stalowe Anioły” odbyła się uroczystość wręczenia tytułu i medalu  Bytomianki Lata 2014 Katarzynie Sokołowskiej.
8)      20 września spotkanie w Bytomskim Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark – konferencja i wystawa fotografii „Perły Krakowa – perełki Bytomia”.
9)      28 września w kaplicy Ewangelickiego Domu Opieki Społecznej w Miechowicach brałyśmy udział w uroczystości wręczania nagrody Ostoja Pokoju im. Matki Ewy. Nagrodę otrzymał rekomendowany przez LKN ks. Bogdan Peć.
10)    Organizacja i wykonanie zdjęć do Kalendarza LKN 2015. Zdjęcia zostały zrealizowane przez Veroniq Zafon, a w sesji wzięły udział członkinie Ligi.
PAŹDZIERNIK
1.         Przygotowania i organizacja jubileuszowego Balu LKN w dniu 18 października z okazji 10 lat działalności stowarzyszenia, na którym wystąpili Ewa Uryga, Agnieszka Maliszczak oraz Wojskowa Orkiestra z Bytomia. Prezentacja kalendarza LKN, wszyscy goście balu (ok. 150) osób otrzymało w prezencie kalendarz. Realizacja projektu „Nieobojętne w przestrzeni Bytomia”.
2.         Udział członkiń w Mszy św. oraz w Koncercie Papieskim w Parafii św. Jacka w Bytomiu, wystąpiła Gromada Rozbarska.
LISTOPAD
1.         7 listopada udział w koncercie z okazji Święta Niepodległości, koncert w BCK „Chłopcy z Placu Broni” – „ O Ela”
2.         8 listopada Koncert Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w BCK pod dyrekcją Andrzeja Affeltowicza, uświetniający wręczenie Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury „Muzy” oraz Medali Miasta Bytomia. Muzę w kategorii osiągnięcia twórcze otrzymała koleżanka ligowa Anna Majer, natomiast w kategorii upowszechnianie kultury Muzę odebrała bytomianka, członkini honorowa LKN Basia Ela Sochacka.
3.         11 listopada złożyłyśmy kwiaty pod pomnikiem Wolności w Bytomiu oraz pod tablicą upamiętniająca Noc Kryształową.
4.         13 listopada w BCK odbyła się Gala Fundacji „Dom Nadziei”, członkinie LKN wzięły udział w tym wydarzeniu, koleżanka Krysia Jankowiak-Markwica poprowadziła Galę razem z ks. Bogdanem Peciem.
5.         23 listopada udział w Koncercie w kościele św. Trójcy w Bytomiu w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. Gorczyckiego.
GRUDZIEŃ
1.         3 grudnia w Ośrodku Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczym w Szombierkach odbyło się wręczenie tytułu i medalu Bytomianki Jesieni 2014 Joannie Stępień. W tym dniu wręczono także nagrody w ramach projektu LKN „Nieobojętne w przestrzeni Bytomia”– za konkurs na wycieczkę i film o Bytomiu.
2.         5 grudnia w Teatrze na Rozbarku miało miejsce wręczenie Anioła Wolontariatu, w którym brałyśmy udział.
3.         10 grudnia udział w otwarciu wystawy „Bytom na dawnej pocztówce. Miasto i ludzie” w Muzeum Górnośląskim
w Bytomiu.
4.         13 grudnia udział w akcji społecznej „Strojenie choinki na dworcu PKP”.
5.         15 grudnia ligowe spotkanie wigilijne w Ośrodku Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczym w Szombierkach.
6.         Zakończenie projektu „Nieobojętne w przestrzeni Bytomia” z okazji 10-lecia LKN, wydanie pamiątkowego Albumu „10 lat LKN”, dokumentującego dotychczasowe działania Ligi. Całość projektu została dofinansowana ze środków Gminy Bytom.
7.         Organizacja uroczystości Bytomianki Zimy 2014 dla laureatki Karoliny Późniewskiej została przełożona na rok 2015 ze względu na remont lodowiska (miejsce organizacji uroczystości).
Oprac.: Anna Szwed, Krystyna Jankowiak-Markwica, Anna Kowolik / 09.06.2015 /                                                                                    
Liga Kobiet Nieobojętnych w Bytomiu