Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności merytorycznej stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych za rok 2015

SPRAWOZDANIE merytoryczne
Stowarzyszenia Liga Kobiet Nieobojętnych ZA ROK 2015
Styczeń
Udział LKN w wydarzeniach:
 23.01 Spotkanie Noworoczne organizacji pozarządowych z Prezydentem Miasta w MDK nr 1
 19 stycznia forum Bytomskich Organizacji Pozarządowych w MBP
 22.01. – spotkanie noworoczne w Muzeum Chleba i Ciekawostek Szkolnych
 Koncert Noworoczny Prezydenta w BCK 24.01.2015 – Orkiestra Filharmoników Zabrzańskich pod dyrekcją bytomianina Macieja Niesiołowskiego
 28.01 godz. 18:00 – koncert z okazji 20-lecia PMOS z udziałem Absolwentów OSM im. F. Chopina pod dyrekcją Andrzeja Affeltowicza.
 złożenie projektu warsztatów gospel do Urzędu Miejskiego – Wydziału Kultury w ramach konkursu ofert na rok 2015
Luty
Udział LKN w wydarzeniach:
 3.02. godz. 17:00 – wystawa „Po drugiej stronie lustra” organizowana przez Fundację i Ośrodek „Dom Nadziei” w CH Agora.
 10.02 godz. 19:00 – koncert zespołu UNIVERS w Chorzowskim Centrum Kultury
 15.02 godz. 17:00 – rocznica śmierci Karin Stanek i koncert zespołu Czerwono-Czarni w BCK
 24.02. – wydanie i promocja Kroniki Gramera w Muzeum Górnośląskim
Wydarzenie współorganizowane przez LKN:
 14.02.2015 1 Billion Rising Rewolucja – Taniec przeciwko przemocy wobec Kobiet, rozmawiano o przygotowaniach do udziału w happeningu na Rynku w Bytomiu. Udział ok. 50 osób
Marzec
Udział LKN w wydarzeniach:
 6.03 godz. 18:00 – koncert Bytomskiej Orkiestry Wojskowej z Grażyną Łobaszewską pod dyrekcją por. Krystiana Siwka w BCK z okazji Dnia Kobiet
 14.03. – g. 14.00 Muzeum Górnośląskie – Bytom na dawnej pocztówce – referat Izabeli Kühnel
 21.03. – finał Konkursu Górnośląskie Kroszonki w Muzeum / wręczenie nagrody LKN
 28.03. – Misterium Muzyczne Droga Krzyżowa – Kościół św. Jacka, wykonanie Górnicza Orkiestra Miechowice.
Wydarzenie organizowane przez LKN:
 03.03.2015 o 19h – uroczystość wręczenia tytułu Bytomianki Zimy Karolinie Późniewskiej i trening hokejowy na lodowisku (Pułaskiego 71) z udziałem laureatki – Udział ok. 80 osób.
 10.03. Kapituła Bytomianki Roku – zebranie 12 członków Kapituły Męskiej, Zarząd LKN – wybór Bytomianki Roku – udział 20 osób (Kapituła + LKN)
Kwiecień
Wydarzenie organizowane przez LKN:
11 – 12 kwietnia w centrum edukacyjno-kulturalnym Gorczyckiego przy kościele Św. Jacka w Bytomiu I dzień I Bytomskich Warsztatów Gospel – prowadzący Brian Fentress, zespół muzyczny – trio + instrumenty klawiszowe, Bytomski Chór Gospel (ponad 120 uczestników), 2 dzień warsztatów – scena Opery Śląskiej, wieczorem godz. 18.00 Gala Bytomianki (Karolina Późniewska) i Bytomianina (Krzysztof Karwat) Roku w Operze oraz Koncert finałowy Warsztatów Gospel z udziałem gościa – Ewy Urygi. Ilość widzów: 400 osób (dofinansowanie z konkursu UM 20.000,- zł)

Udział LKN w wydarzeniach:
 spotkanie foundraisingowe z trenerami Fundacji i Ośrodka Dom Nadziei
 uzupełnienie szpitalnej biblioteczki (Szpital, blok 3 przy ul. Batorego), członkinie dostarczyły kolejne książki .
 udział w szkoleniu nt. pozyskiwania funduszy w ZSS, ul. Orląt Lwowskich
 VII Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych – Hala na Skarpie
 wystawa prac uczestników Uniwersytetu III wieku w Biurze Promocji Miasta.
 premiera spektakli Danuty Szymczyk w MDKnr 1- „ONY” i „ Baba wysiaduje”
 13 kwietnia Konkurs organizowany przez Senatora RP Andrzeja Misiołka – Zabrze „Szkoła
Marzeń” – prace w jury z udziałem LKN – Krysia Jankowiak (500 osób nadesłało prace literackie i
plastyczne)
 powołanie do Bytomskiej Rady Seniorów członkini stowarzyszenia Zofii Czech
 wizyta w Muzeum Górnośląskim na śniadaniu prasowym 28.04.
 złożenie projektu do UM w ramach konkursu ofert 2015 (II tura) – Festyn SP nr 45 „Spełniamy
dziecięce marzenia”
 złożenie projekt do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie festiwalu „Muzyka Narodów.
Juliusz Ursyn-Niemcewicz i jego goście”
 II Bal Charytatywny Domu Nadziei.
Maj
Wydarzenie organizowane przez LKN:
 wydanie płyty CD „Złote Myśli Kobiety” Małgorzaty Maliszczak. W nagraniach udział wzięli m.in.:
Agnieszka Mali, Mieczysław Szcześniak, Lora Szafran.
 29 maja uroczystość Bytomianki Wiosny 2015 – Mariola Roykiewicz – Instytut zdrowia i Urody
Yasumi. Udział ok. 100 osób
 30 maja Metropolitarne Święto Rodziny w Muzeum Górnośląskim, współorganizacja z UM
dofinansowanie 2.500 zł, udział 120 osób + 25 wykonawców
Udział LKN w wydarzeniach:
 3 maja – Święto Konstytucji – złożenie kwiatów pod pomnikiem Wolności
 20.05 szkolenie na temat wolontariatu w ZSS ul. Orląt Lwowskich 12b
 30 maja udział w uroczystościach z okazji 15 rocznicę istnienia Muzeum Chleba i Ciekawostek
Szkolnych w Radzionkowie
 30 maja – otwarcie Restauracji w Hotelu 1863 Kaiserhof Bristol przy ul. Dworcowej
 30 maja – premiera z okazji 70-lecia Opery Śląskiej – Verbum Nobile i balet Na kwaterunku
Moniuszki
 31 maja – spektakl PanOPTIKUM niemieckiego teatru – mega widowisko plenerowe na pl.
Sobieskiego w ramach festiwalu Teatromania
 Spektakl w MDK nr 1 „ONY” – w reżyserii Danuty Szymczyk
Czerwiec
Wydarzenie organizowane przez LKN:
 LKN 9 czerwca 2015r. godzina 17:00 Walne Zebranie Członkiń
 20 czerwca Festyn „Spełniamy dziecięce marzenia” w SP45 (dofinansowanie w ramach konkursu
z UM w wysokości 3500 zł) Udział w nim wzięło ok. 300 osób.
Udział LKN w wydarzeniach:
 14 czerwca jubileuszowe wznowienie Halki St. Moniuszki w Operze Śląskiej (70 lat Opery)
 19 czerwca, Wrocław. Plebiscyt ogólnopolski „Aktywność Kobiet”. Prezes LKN Anna Kowolik
otrzymała nominację za działania społeczne w kategorii wspieranie tożsamości lokalnej, a tym
samym zaszczytny tytuł Ambasadora Projektu „Aktywność Kobiet”. W Gali Aktywności Kobiet
udział wzięły: Anna Kowolik, Anna Szwed, Krystyna Jankowiak, Dorota Mrachacz i Joanna
Stępień, która także znalazła się w gronie wyróżnionych pań.
 26 czerwca – Piekarskie Forum Kobiet, spotkanie z Panią prezydent Piekar Śląskich – Sławą
Umińską-Duraj, prezentacja LKN w Restauracji Apassionata.
 8, 15, 22, 25.06 spotkania i pisma dotyczące organizacji Festiwalu „Muzyka Narodów” – BCK,
MZZiGK, BPK, ZBM, J. Ursyn-Niemcewicz. (4 spotkania organizacyjno-logistyczne).
 Industriada – Święto Zabytków Techniki oraz Festiwal Sztuki Wysokiej
Lipiec i Sierpień
Wydarzenie organizowane przez LKN:
 Festiwal Muzyka Narodów-otrzymano dofinansowanie w kwocie 44.000 zł z Narodowego Centrum
Kultury – program Kultura dostępna + 15.000 zł (od darczyńców) + środki własne LKN (ok. 3000 zł)

Odbyło się 10 Koncertów (w sumie) w Muszli Koncertowej w Parku im. F. Kachla w Bytomiu,
obejrzało je ponad 6.500 widzów.
Udział LKN w wydarzeniach:
 4.07 spotkanie ligowe w Yasumi dot. m.in. współpracy z Ewą Urygą
 14.07 nagranie w TVP Katowice dot. projektu Muzyka Narodów
Wrzesień
Wydarzenie organizowane przez LKN:
 18 września br. Bytomianka Lata – Judyta Szcząchor, uroczystość w IV LO na pl. Sikorskiego,
udział ok. 100 osób.
 2 koncerty Festiwalu „ Muzyka Narodów” – zakończenie letnich koncertów w Muszli Koncertowej w
Parku im. F. Kachla w Bytomiu (finał 27 września).
 25-27 września wyjazd na wycieczkę ligową do SANOKA, w tym na jubileuszowy 25. Festiwal im.
A. Didura (koncert finałowy), zwiedzanie Skansenu, Muzeum Zamkowego – Ikony, wystawa
malarstwa Zbigniewa Beksińskiego, przejazd kolejką wąskotorową po Bieszczadach. Udział 25
osób.
Udział LKN w wydarzeniach:
 11 września Dni Organizacji Pozarządowych – stanowisko LKN w godzinach 16-20 w Centrum
Handlowym Agora
 12 września II Bytomski Jarmark Średniowieczny, Parada Pojazdów Zabytkowych
 17 września zakończenie i finał konkursu fotograficznego Uroki Bytomia Poprzemysłowego.
 5 września Jubileusz 20-lecia Domu Nadziei – w Bytomiu Bobrku (Msza św. oraz uroczystość w
ogrodzie Ośrodka).
 Koncert plenerowy promujący płytę „Złote Myśli kobiety” M. Maliszczak w Katowicach, w Strefie
Kultury.
 wernisaż wystawy w Muzeum Górnośląskim „Fotografia Dzikiej Przyrody”
 konkurs organizowany przez Senatora RP Andrzeja Misiołka – Zabrze „List do Taty” – ocena prac
z udziałem LKN – Krystyna Jankowiak
 Badanie ankieta NCK – Artur Celiński – „Dna Miasta” – opinie organizacji pozarządowych.
 Szkolenie w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości – „Asertywność, wiara w siebie”.
 27 września – wręczenie Nagrody Ostoja Pokoju im. Matki Ewy w Miechowicach
Październik
Wydarzenie organizowane przez LKN:
18 października – Koncert Papieski w Kościele Św. Jacka – współorganizacja z Urzędem Miejskim w
Bytomiu (zaproszenie Prezydenta Miasta), zorganizowanie i przygotowanie Chóru Gospel (17-18.10.),
Koncert z udziałem Orkiestry Wojskowej z towarzyszeniem sekcji smyczkowej pod dyrekcją por.
Krystiana siwka, Chóru Gospel pod kierunkiem Henryki Pałus, solistki Ewy Urygi, oraz Teatru Erato
(przygotowanie Danuta Szymczyk). Udział ok. 1000 osób.
Udział LKN w wydarzeniach:
 8 października 2015 – Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich – wystawa fotograficzna
Andrzeja Płochockiego, „Architektura, blisko, coraz bliżej…”
 16 października – wywiad w Radio M -temat gospel – Ania Majer i Ewa Uryga
 23 października – Gala Bytomskiej Izby Gospodarczej w Operze Śląskiej
 27 października – Jubileusz 70. lecia Przedszkola Akademia Krasnoludków
Listopad
Wydarzenie organizowane przez LKN
24 listopada – Uroczystość wręczenia tytułu Bytomianki Jesieni – Mariola Konieczna, sala kameralna
Akwarium w BCK, udział ok. 100 osób
Udział LKN w wydarzeniach:
 8 listopada 2015 godz. 18.00 – wręczenie nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury Muza
oraz Medali Miasta Bytomia w Operze Śląskiej. Liga złożyła nominację dla Jacka Woleńskiego –
znanego bytomskiego konferansjera i popularyzatora muzyki, który otrzymał statuetkę MUZA 2015
w kategorii upowszechnianie kultury.

2 26 listopada – IV konkurs miejski w SP 51 – Patroni Bytomskich Ulic organizowany przez Annę
Dziadek
 27 listopada 2015 godz. 18.00 – Gala Honorowych Dawców Nadziei w Operze Śląskiej, LKN
została wyróżniona statuetką Przyjaciel Domu Nadziei.
Grudzień
Wydarzenie organizowane przez LKN:
– 14 grudnia – Spotkanie Wigilijne LKN, Restauracja Fat Mamas, Udział ok. 50 osób
– Wybór Bytomianki Zimy 2015 – Beata Adamczyk-Nowak (organizacja uroczystości w styczniu
2016) z Miechowickiej Grupy Biegowej
– 18 grudnia – Bytomska Wigilia – koncert na ul. Dworcowej, umowa partnerska – współorganizacja
z UM w Bytomiu
Udział LKN w wydarzeniach:
– 2 grudnia – Spotkanie Rocznicowe (zakończenie 10-lecia LKN) BytomiAnek zorganizowane dla
wszystkich członkiń LKN oraz laureatek tytułu „Bytomianki” przez Bytomianki w Restauracji
„Świetlik” w Bytomiu – Stroszku. Liga otrzymała Pierwszą Nagrodę im. Marii Renardowej od
Fundacji Historii Kobiet.
 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych obchodzony w CH Agora
 4 grudnia LKN objęło patronat nad Miejską Konferencją z okazji Dnia Wolontariatu w MBP –
organizacja Ania Dziadek
 4 grudnia – Bytomski Anioł Wolontariatu – Gala w Teatrze Rozbark, nominację do nagrody
otrzymała prezes Anna Kowolik
 10 grudnia III Regionalne Mistrzostwa makijażu i charakteryzacji – Zespół Szkól Medycznych przy
ul. Wrocławskiej
 15.12 członkinie stowarzyszenia otrzymały zaproszenia i uczestniczyły w wielu spotkaniach
opłatkowych – wigilijnych w mieście m.in. Stowarzyszenie Wspólny Bytom 17.12 TS Szombierki,
17.12 Galeria Stalowe Anioły 17.12 Gimnazjum nr7, 20.12 Klub Emerytów, Rencistów i
Absolwentów Energetyk-Elektronik, 21.12 OREW
 16 grudnia – promocja książki o kompozytorze bytomskim – Heinrichu Schulz-Beuthen w Muzeum
Górnośląskim
Akcje charytatywne dla bytomian:
1. Dla Pana Józefa, rocznik 1932 – sprawy mieszkaniowe, życiowe, naprawy, opłaty
2. Dla Pani Grażyny – „Smerfetki” – obiady
3. Dla Szymona Szpaka – leczenie, sprzęt i rehabilitacja
4. Dla 4-letniego Kacperka – leczenie, rehabilitacja
5. Remont spalonego mieszkania – babci Krystyny i jej wnuka
OGÓŁEM – szacunkowo – ROK 2015 w liczbach :
Ilość większych wydarzeń organizowanych przez LKN: 26 + 5 akcji charytatywnych
(ilości koncertów w festiwalu Muzyka Narodów podano oddzielnie (wydarzenie nie jako jeden Festiwal)
oraz oddzielnie warsztaty gospel oraz Galę Bytomianki i Bytomianina Roku)
Ilość osób uczestniczących w projektach organizowanych lub współorganizowanych przez
LKN: ok. 9100 osób
Ilość ważniejszych wydarzeń, w których członkinie LKN brały udział : 50
Oprac.: A. Szwed / KJM / kwiecień 2016