Warning: include(ie6warning.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /kobiety-bytom/templates/as002031/index.php on line 42

Warning: include(ie6warning.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /kobiety-bytom/templates/as002031/index.php on line 42

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php53/lib/pear') in /kobiety-bytom/templates/as002031/index.php on line 42

O nas

 

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 5 grudnia 2019 roku został przyznany naszemu Stowarzyszeniu status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, że już od przyszłego roku dokonując rozliczenia rocznego można będzie na rzecz naszej organizacji przekazywać 1 % swojego podatku dochodowego.

1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego (OPP).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. 1.W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu EuropejskiegoRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie LKN zgodnie z Rozporządzeniem (2016/679).
  2. 2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych z siedzibą przy pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220163, reprezentowane przez Prezesa Zarządu. sprawach związanych z Pani/Pana danymi prosimy o kontakt z Stowarzyszeniem Liga Kobiet Nieobojętnych w Bytomiu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
  3. 3.Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie w związku z organizacją plebiscytów Bytomianki Pór Roku, Bytomianki i Bytomianina roku oraz wszelkimi innymi przedsięwzięciami wynikającymi z działań statutowych Stowarzyszenia (LKN). Pani/Pana dane w tym wizerunek (po wyrażeniu zgody na publikację) mogą być udostępniane na stronie internetowej oraz facebook’u Stowarzyszenia LKN, w celu wysyłania zaproszeń, a także na potrzeby bieżącego kontaktu.
  4. 4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wyrażoną zgodą i tylko w takim zakresie na jaki zgoda została wyrażona. Dane będą przetwarzane w okresie niezbędnym do zrealizowania celów. W dowolnym momencie Pani/Pan posiada prawo cofnięcia wyrażonej zgody.
  5. 5.Stowarzyszenie LKN przewiduje przekazywanie Pani/Pana danych osobowych do Biura Rachunkowego m-Audyt Sp. z o.o. w siedzibą w Tarnowskich Górach, oddział w Bytomiu, w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych wynika wyłącznie z realizacji zawartej umowy pomiędzy Stowarzyszeniem LKN, a biurem rachunkowym m-Audyt Sp. z o.o..
  6. 6.W trakcie przetwarzania przez LKN Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do treści danych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, do przeniesienia, wycofania wyrażonej zgody.
  7. 7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A tak wygląda nasz ligowy kalendarz, zrealizowany w ramach programu "Nieobojętne w przestrzeni Bytomia".

Autorką zdjęć jest Veroniq Zafon. Chcesz zobaczyć cały kalendarz? Kliknij w link poniżej.

Kalendarz Ligi 2015

Zobacz też: http://www.bytom.pl/nieobojetne-na-kartach-kalendarza

 

Tak wyglądają nasze odznaczenia:

Medal wręczany Bytomiankom

Stalowa Margaretka - odznaczenie dla przyjaciół i sympatyków:

i pierwszy, wręczany Bytomiankom Miesiąca

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z dniem 22 maja 2014 dokonana została zmiana w składzie Zarządu.

UCHWAŁA nr 15/2014 ZARZĄDU LKN

podjęta na zebraniu Zarządu dn. 23.05.2014 o  godz. 16:00

Zarząd Stowarzyszenia LKN na zebraniu w dniu dzisiejszym podjął  uchwałę  w sprawie  zmiany jednego z członków zarządu w oparciu o par. 23 Statutu.

W związku z zawieszeniem członkostwa z powodów osobistych przez członka Zarządu - skarbnika Jolantę Student  Zarząd jednogłośnie na jej miejsce  zaproponował Dorotę Mrachacz,  która zgodziła się objąć funkcję skarbnika i wobec powyższego z dniem podjęcia uchwały  została członkiem zarządu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Z dumą i radością informujemy, iż w dniu 10 listopada 2012 r. Liga Kobiet Nieobojętnych została odznaczona Medalem Miasta Bytomia

                                                                                                                                                                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  

Jak powstałyśmy... ? 

26 października 2004 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000220163 zostało zarejestrowane stowarzyszenie pod znamienną nazwą - Liga Kobiet Nieobojętnych.  

Znamienną, bo Ligę tworzą kobiety, którym los miasta i  jego mieszkańców nie jest obojętny, które nie boją się wyzwań, chcą i potrafią działać, kobiety wyjątkowe, mieszkające lub pracujące w Bytomiu. Skupione w ramach stowarzyszenia już od 7 lat wspieramy swoje miasto społeczną inicjatywą, promując postawę pomocy i dawania drugiemu człowiekowi wartości, na które on właśnie w tej chwili czeka.
Połączyła nas wspólna pasja - chęć "nieobojętnego" działania - i wspólne poglądy, bo naszym zdaniem w dzisiejszych czasach najbardziej oczekiwaną i poszukiwaną cechą społeczności obywatelskiej jest  nieobojętna postawa wobec tego, co się wokół nas wydarza.
Patronat honorowy nad stowarzyszeniem objęli Senator RP Pani Maria Pańczyk-Pozdziej oraz Urząd Miasta Bytom, natomiast Patronat Medialny Życie Bytomskie, Życie Miast i Radio Piekary

Swoje cele:
-    Promocja bytomskiej kultury, historii, walorów turystycznych,
-    Promocja nowego wizerunku Bytomia, atrakcyjnego dla inwestorów i turystów,
-    Promocja bytomianek, wybór „Bytomianki Roku”,
-    Wspieranie talentów naukowych, artystycznych i sportowych dzieci i młodzieży
-    Inicjowanie działań na rzecz idei „czysty Bytom”,
-    Nawiązywanie kontaktów z bytomiankami za granicą,
-    Inicjowanie działań niosących pomoc rodzinom w potrzebie,
-    Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz bytomskich seniorów,
-    Wypowiadanie się w sprawach publicznych,
-    Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
realizujemy konsekwentnie już 7 lat.

Zależy nam bardzo, by Bytom nie był postrzegany tylko i wyłącznie jako poprzemysłowe miasto z problemami, ale aby był kojarzony z ludźmi, którzy są największą jego wartością, którzy w tym miejscu żyją, pracują i działają, robią coś interesującego  przynosząc chlubę temu miejscu. Dlatego  promujemy i wyróżniamy najbardziej zasłużone i niezwykłe kobiety, które dokonują czegoś szczególnego, swoją pracą lub działalnością  na różnych polach zasługują na uznanie. Nagradzamy te, które robią coś od serca, z pasją, są kreatywne, mają charyzmę, są nietuzinkowe.
Co roku wybieramy cztery wyjątkowe kobiety, które otrzymują tytuł: Bytomianki Wiosny, Lata, Jesieni, Zimy. Spośród nich raz w roku męska, niezależna  Kapituła wybiera Bytomiankę Roku. Nagrodziłyśmy już 35 pań.

Naszą tradycją są coroczne bale, podczas których wręczamy tytuł Bytomianki Roku, a dochód z nich przeznaczamy na cele charytatywne.
Powodem wielu wzruszeń i emocji był zorganizowany przez nas Światowy Zjazd Bytomianek i Zjazd Bytomianek – kobiet o imieniu …Anna (ZuzAnna, MariAnna, Joanna ……).

W ciągu 7 już lat naszej działalności przeprowadziłyśmy wiele akcji charytatywnych, z których dochód został przeznaczony na pomoc potrzebującym.
Najważniejsze z nich to:
-    Koncert Mistrz i uczeń
-    Dla bytomskich bliźniaczek
-    Dla artystów Opery
-    Dla Wojtka Lesika
-    Ofiarom tragedii MTK w Chorzowie
-    Majówka dla Mateusza
-    Dla Szymona Szpaka
-    Dla Fundacji Iskierka
-    Dla Marka Wańka
W  2011 roku rozpoczęłyśmy i nadal kontynuujemy  akcję „Dla Karin”. (więcej: ……)

Chcąc przybliżyć nasze miasto nie tylko jego mieszkańcom zrealizowałyśmy cykl „Bytom miastem wielokulturowym”, w ramach którego odbyły się:
-  Wieczór Hiszpański
-  Wieczór Kresowy
-  Wieczór Polsko-Niemiecki
-  Wieczór  Żydowski
-  Andrzejki Romskie
-  Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
-  Salon Poezji i Muzyki Anny Dymnej

Chcemy, by inaczej postrzegano Bytom, ponieważ to wyjątkowe miasto – z piękną architekturą i kulturą, miejsce z sercem i duszą, które tworzą barwni oraz pełni życia mieszkańcy. To miasto z potencjałem i naprawdę ciekawymi ludźmi.