O nas

A tak wygląda nasz ligowy kalendarz, zrealizowany w ramach programu "Nieobojętne w przestrzeni Bytomia".

Autorką zdjęć jest Veroniq Zafon. Chcesz zobaczyć cały kalendarz? Kliknij w link poniżej.

Kalendarz Ligi 2015

Zobacz też: http://www.bytom.pl/nieobojetne-na-kartach-kalendarza

 

Tak wyglądają nasze odznaczenia:

Medal wręczany Bytomiankom

Stalowa Margaretka - odznaczenie dla przyjaciół i sympatyków:

i pierwszy, wręczany Bytomiankom Miesiąca

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że z dniem 22 maja 2014 dokonana została zmiana w składzie Zarządu.

UCHWAŁA nr 15/2014 ZARZĄDU LKN

podjęta na zebraniu Zarządu dn. 23.05.2014 o  godz. 16:00

Zarząd Stowarzyszenia LKN na zebraniu w dniu dzisiejszym podjął  uchwałę  w sprawie  zmiany jednego z członków zarządu w oparciu o par. 23 Statutu.

W związku z zawieszeniem członkostwa z powodów osobistych przez członka Zarządu - skarbnika Jolantę Student  Zarząd jednogłośnie na jej miejsce  zaproponował Dorotę Mrachacz,  która zgodziła się objąć funkcję skarbnika i wobec powyższego z dniem podjęcia uchwały  została członkiem zarządu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Z dumą i radością informujemy, iż w dniu 10 listopada 2012 r. Liga Kobiet Nieobojętnych została odznaczona Medalem Miasta Bytomia

                                                                                                                                                                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  

Jak powstałyśmy... ? 

26 października 2004 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000220163 zostało zarejestrowane stowarzyszenie pod znamienną nazwą - Liga Kobiet Nieobojętnych.  

Znamienną, bo Ligę tworzą kobiety, którym los miasta i  jego mieszkańców nie jest obojętny, które nie boją się wyzwań, chcą i potrafią działać, kobiety wyjątkowe, mieszkające lub pracujące w Bytomiu. Skupione w ramach stowarzyszenia już od 7 lat wspieramy swoje miasto społeczną inicjatywą, promując postawę pomocy i dawania drugiemu człowiekowi wartości, na które on właśnie w tej chwili czeka.
Połączyła nas wspólna pasja - chęć "nieobojętnego" działania - i wspólne poglądy, bo naszym zdaniem w dzisiejszych czasach najbardziej oczekiwaną i poszukiwaną cechą społeczności obywatelskiej jest  nieobojętna postawa wobec tego, co się wokół nas wydarza.
Patronat honorowy nad stowarzyszeniem objęli Senator RP Pani Maria Pańczyk-Pozdziej oraz Urząd Miasta Bytom, natomiast Patronat Medialny Życie Bytomskie, Życie Miast i Radio Piekary

Swoje cele:
-    Promocja bytomskiej kultury, historii, walorów turystycznych,
-    Promocja nowego wizerunku Bytomia, atrakcyjnego dla inwestorów i turystów,
-    Promocja bytomianek, wybór „Bytomianki Roku”,
-    Wspieranie talentów naukowych, artystycznych i sportowych dzieci i młodzieży
-    Inicjowanie działań na rzecz idei „czysty Bytom”,
-    Nawiązywanie kontaktów z bytomiankami za granicą,
-    Inicjowanie działań niosących pomoc rodzinom w potrzebie,
-    Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz bytomskich seniorów,
-    Wypowiadanie się w sprawach publicznych,
-    Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
realizujemy konsekwentnie już 7 lat.

Zależy nam bardzo, by Bytom nie był postrzegany tylko i wyłącznie jako poprzemysłowe miasto z problemami, ale aby był kojarzony z ludźmi, którzy są największą jego wartością, którzy w tym miejscu żyją, pracują i działają, robią coś interesującego  przynosząc chlubę temu miejscu. Dlatego  promujemy i wyróżniamy najbardziej zasłużone i niezwykłe kobiety, które dokonują czegoś szczególnego, swoją pracą lub działalnością  na różnych polach zasługują na uznanie. Nagradzamy te, które robią coś od serca, z pasją, są kreatywne, mają charyzmę, są nietuzinkowe.
Co roku wybieramy cztery wyjątkowe kobiety, które otrzymują tytuł: Bytomianki Wiosny, Lata, Jesieni, Zimy. Spośród nich raz w roku męska, niezależna  Kapituła wybiera Bytomiankę Roku. Nagrodziłyśmy już 35 pań.

Naszą tradycją są coroczne bale, podczas których wręczamy tytuł Bytomianki Roku, a dochód z nich przeznaczamy na cele charytatywne.
Powodem wielu wzruszeń i emocji był zorganizowany przez nas Światowy Zjazd Bytomianek i Zjazd Bytomianek – kobiet o imieniu …Anna (ZuzAnna, MariAnna, Joanna ……).

W ciągu 7 już lat naszej działalności przeprowadziłyśmy wiele akcji charytatywnych, z których dochód został przeznaczony na pomoc potrzebującym.
Najważniejsze z nich to:
-    Koncert Mistrz i uczeń
-    Dla bytomskich bliźniaczek
-    Dla artystów Opery
-    Dla Wojtka Lesika
-    Ofiarom tragedii MTK w Chorzowie
-    Majówka dla Mateusza
-    Dla Szymona Szpaka
-    Dla Fundacji Iskierka
-    Dla Marka Wańka
W  2011 roku rozpoczęłyśmy i nadal kontynuujemy  akcję „Dla Karin”. (więcej: ……)

Chcąc przybliżyć nasze miasto nie tylko jego mieszkańcom zrealizowałyśmy cykl „Bytom miastem wielokulturowym”, w ramach którego odbyły się:
-  Wieczór Hiszpański
-  Wieczór Kresowy
-  Wieczór Polsko-Niemiecki
-  Wieczór  Żydowski
-  Andrzejki Romskie
-  Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
-  Salon Poezji i Muzyki Anny Dymnej

Chcemy, by inaczej postrzegano Bytom, ponieważ to wyjątkowe miasto – z piękną architekturą i kulturą, miejsce z sercem i duszą, które tworzą barwni oraz pełni życia mieszkańcy. To miasto z potencjałem i naprawdę ciekawymi ludźmi.